Historia

Wywodzę się z rodziny lekarskiej o wielopokoleniowych tradycjach. Mój pradziadek dr n. med. Leon Rosławski, ur. w 1882r., ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1903r. rozpoczął pracę w Klinice Położniczo-Ginekologicznej w Krakowie. Znał doskonale wiele języków obcych, m.in.: niemiecki, francuski, angielski, łacinę oraz grekę. W 1919r. przybył do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie pracował jako lekarz internista, ginekolog i pediatra. Zyskał opinię doskonałego położnika. W związku ze znaczną odległością od najbliższego szpitala częstokroć wykonywał w wiejskich chatach przy świecy lub lampie naftowej skomplikowane zabiegi położnicze, w tym obroty wewnętrzne płodu. Za czasów II Wojny Światowej z narażeniem życia opatrywał wielu rannych żołnierzy Armii Krajowej, a także wykazał się wielką odwagą ukrywając w swoim domu Żydów. Na swój koszt sprowadzał do Polski ze Stanów Zjednoczonych pierwsze preparaty Penicylliny, przez co uratował życie wielu osób, szczególnie dzieci. Od biednych ludzi nigdy nie pobierał opłaty za leczenie.

Córka dr n. med. Leona Rosławskiego, moja ciocia, dr n. med. Anna Rosławska była zasłużoną działaczką podziemia w trakcie okupacji hitlerowskiej. Po wojnie przeprowadziła się do Bytomia, gdzie została współzałożycielką Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala przy ul. Batorego. Kupiła również mieszkanie w Bytomiu przy ul Dworcowej 22/3, gdzie krótko po wojnie założyła jedną z pierwszych prywatnych praktyk lekarskich położniczo-ginekologicznych na Śląsku. Gabinet lekarski działa tu nieprzerwanie do dziś: po śmierci dr A. Rosławskiej w 1988r. praktykę położniczo-ginekologiczną prowadzi tutaj moja mama, dr Jolanta Doktorowicz oraz pod tym samym adresem, w innym pomieszczeniu, ja prowadzę swoją praktykę położniczo-ginekologiczną.

Siostra mojej mamy, dr Renata Markwitz również jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pracuje w Oddziale Ginekologii Szpitala MSW w Katowicach.

Syn dr Leona Rosławskiego, mój wujek, prof. nadzw. dr hab. n. med. Adam Rosławski, w 1945r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie reumatologii. Tytuł dr n. med. uzyskał w 1961r., dr hab. n. med. 5 lat później, tytuł profesora w 1973r. W latach 1950 do 1959 ordynator Oddziału Reumatologicznego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Od roku 1967 związany był z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Kierownik licznych Katedr, m.in.: Zakładu Usprawniania Leczniczego, Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych. W latach 1971-1981 Dyrektor Instytutu Rehabilitacji, Kierownik Katedry Rehabilitacji od roku 1981. W latach 1954-1962 Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Od roku 1960 członek zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe m.in. w Szwajcarii i RFN. Warto podkreślić, że wszystkie w/w funkcje pełnił nie będąc zrzeszonym z żadną partią polityczną. Był autorem lub współautorem ponad 110 prac naukowych. Zmarł w 2001r. W 2013r. uhonorowano mojego wujka nadając jednej z Auli Akademii Wychowania Fizycznego Jego imię. Film z uroczystości, na której wraz z żoną, mamą i ciocią byliśmy honorowymi gośćmi  można obejrzeć tutaj:

Opracowano na podstawie: „Kto jest kim w Polskiej medycynie. Informator biograficzny.” Wydawnictwo INTERPRESS Warszawa 1987
„Wspomnienia o dr. Leonie Rosławskim” Kurier Dąbrowski nr 5(39) maj 1994 r.